Пътна безопасност в България


Уважаема г-жо, уважаеми г-не,

благодаря Ви, че проявихте интерес към това изследване. Участието Ви в изследването е напълно конфиденциално. Отговорите, които давате, ще бъдат използвани изцяло за научни цели.

С 99 убити на един милион души население през 2016 г. България е на последно място по пътна безопасност в ЕС. Пътнотранспортните произшествия носят значителни загуби за обществото и влияят силно негативно на общественото благосъстояние. Това изследване е насочено към гражданите на Република България и личните им предпочитания за подобряване на пътната безопасност в страната.

Резултатите от изследването могат да повлияят на процеса на взимане на публични решения за прилагане на по-ефективни мерки и методи за намаляване на смъртните случаи и нараняванията, предизвикани от пътнотранспортни произшествия в България.

Въпросникът, който предстои да попълните, съдържа 15 въпроса. Стандартното време за отговор на всички тях е около 5-6 минути. След като отговорите на даден въпрос и продължите към следващия, бихте могли да се върнете към предишния си отговор и да го промените. Това можете да направите с помощта на бутоните „напред" и "назад”. След като отговорите на всички въпроси, моля натиснете бутона „изпращане”.


С уважение и благодарност за отделеното време,

д.с.п. М. Марков
катедра „Финанси”, УНСС