ABCDEFGHI
1
Az órák online elérhetősége3-éves alapszakos (BA) teológus képzés - Teológia szak
2
Lelkész specializáció
3
MINTATANTERV (2021)
4
Tantárgyalapképzés, félévekIsmeretkörök összesítése
5
123456
6
1-6. félévben kapható kredit
7
HibridTörzsanyag (KÖTELEZŐ TÁRGYAK)
8
Összesen:102 krModulok
9
100%Kutatásmódszertan3 krAlapozó modul
10
100% Szociológia 4 kr17 kr
11
100%Bevezetés a kommunikációba3 kr
12
100%Bevezetés a pszichológiába4 kr
13
100%Hitvalló keresztény identitás3 kr
14
100%Ószövetségi bevezetés és bibliaismeret 1.4 krBiblikumok
15
100%Ószövetségi bevezetés és bibliaismeret 2.4 kr40 kr
16
100%Ószövetségi bevezetés és bibliaismeret 3.4 kr
17
100%Ószövetségi írásmagyarázat 1.3 kr
18
100%Ószövetségi írásmagyarázat 2.3 kr
19
100%Újszövetségi bevezetés és bibliaismeret 1.4 kr
20
100%Újszövetségi bevezetés és bibliasmeret 2.4 kr
21
100%Újszövetségi bevezetés és bibliaismeret 3.4 kr
22
100%Az evangélumok írásmagyarázata3 kr
23
100%Újszövetségi írásmagyarázat 1.3 kr
24
100%Bibliai pneumatológia 1.2 kr
25
100%Bibliai pneumatológia 2.2 kr
26
100%Teológiai bevezetés4 krRendszeres teológia
27
100% Dogmatika. 1. (Kozmológia-Antropológia-Kriszt.-Hamart.-Szótér.)4 kr23 kr
28
100%Dogmatika. 2. (Ekkléziológia-Eszkatológia) 4 kr
29
100%Dogmatika 3. (Pneumatológia-Angelológia-Démonológia) 4 kr
30
100%Apologetika4 kr
31
100%Etika3 kr
32
50%Evangélizálás3 krGyakorlati teológia (törzsanyag)
33
100%Missio Dei3 kr6 kr
34
100%Egyetemes egyháztörténet 1.4 krEgyháztörténet
35
100%Egyetemes egyháztörténet 2.4 kr16
36
100%Magyar egyháztörténet 4 kr
37
100%A pünkösdi mozgalom története4 kr
38
Lelkészi munkatárs specializációKötelezően választható
39
Összesen:50 krDifferenciált szakmai ismeretek
40
50%Lelkész szakmai gyakorlat 1. (Bizonyságtétel)3 krSzakmai gyakorlat (specializáció)
41
50%Lelkész szakmai gyakorlat 2. (Katekézis [tanítványképzés] a gyülekezetben)3 kr15 kr
42
50%Lelkész szakmai gyakorlat 3. (Sejtgyülekezet ) 3 kr
43
50%Lelkész szakmai gyakorlat 4.(Családgondozás, kríziskezelés, belső gyógyulás, szabadítás)3 kr
44
50%Lelkész szakmai gyakorlat 5. (Kazuáliák - menyegző, gyermekvárás és -bemutatás, temetés)3 kr
45
Lelkész elméleti szakmodul (kötelező szakmai tárgyak)
46
100%Poimenika4 krGyakorlati teológia (specializáció)
47
100%Napjaink pünkösdi és karizmatikus tendenciái2 kr35 kr
48
50%Homiletika 1.4 kr
49
50%Homiletika 2.4 kr
50
50%Homiletika speciális4 kr
51
100%Lelkész írásmagyarázat (1Kor 12-14, Rm 12.)2 kr
52
100%Tanítványképzés3 kr
53
100%A lelkipásztor munkája (kazuálék, liturgika)3 kr
54
100%Lelki egészség (a tekintély, a hatalom kezelése és az elszámoláshoz valamint a pénzhez való viszony)2 kr
55
100%Csoportdinamika, stratégia alkotás, cselekvési terv 2 kr
56
100%Társadalmi kapcsolatok, etikett, nonprofit finanszírozás (fundraising)3 kr
57
100%Kreatív gyülekezetvezetés a gyakorlatban2 kr
58
Szabadon választható tárgyak3 kr3 kr3 kr3 kr3 kr3 kr18 kr
59
Szakdolgozati szeminárium 1..0 kr
60
Szakdolgozati szeminárium 2.10 kr10 kr
61
Összesen:28 kr28 kr31 kr31 kr31 kr31 kr180 kr
62
KRITÉRIUMKÖVETELMÉNYEK
63
Szigorlatok, amelyek beleszámítanak az oklevél eredményébe
64
Szentírástudományi szigorlat (Előtanulmányi rend: Az Ó- és Újszövetségi bevezetés 1-3. kurzsuok sikeres teljesítése)Teljesítésük az előtanulmányi rendnek megfelelően
65
Rendszeres teológiai szigorlat
66
Egyháztörténeti szigorlat
67
Specializáció szigorlat (Előtanulmányi rend: A specializáció elméleti szakmodul teljesítése)
68
Nappali tagozatos hallgatók részvétele a Főiskolai lelkészség szolgálatában
69
Áhítat részvétel ill. részvétel a Főiskolai lelkészség munkájában (min. 8 óra/hét) (K = kötelező)KKKKKK
70
Összes kredit180 kr
71
Végzettség: Alapszakos teológus
72
Lelkipásztor képzés - LELKIPÁSZTOR SZAKIRÁNY
73
További 2 félév gyülekezeti gyakorlat60 kr
74
Összesen:8 félév
75
Összes kredit lelkipásztor szakirányon 240 kr
76
Végzettség: Alapszakos teológus lelkipásztor szakiránnyal