שקוף - תקציב 2022 - דין וחשבון מלא לתומכים ולתומכות