2019-2020 ՈւՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ԴԻՄՈւՄՆԵՐԻ ՇԱՐԺ : ՀՊՄՀ-ԱՄ