ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ประจำปีงบประมาณ2560-2561 : แผ่น2