Riskikapitali terminoloogia
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
 
ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Kõik kommentaarid ja ettepanekud palume lisada vastava lahtri juurde kommentaarina või info@estvca.ee
2
3
INGLISE KEELESEESTI KEELES
4
abort fees, abort costskatkestuskulud
5
acceleratorärikiirendi
6
advisory boardnõukoda
7
alternative assetmittekaubeldav vara
8
anti-dilutionlahjendamisvastane
9
Assets Under Managementvalitsetav (kogu)vara
10
backerkaasainvesteerija
11
benchmark, performance benchmarkvõrdlus(näitaja), võrdlus(alus)
12
bootstrappingoma kulu ja kirjadega
13
burn ratepõlemiskiirus
14
business angeläriingel
15
buy-and buildosta ja arenda
16
buy-in, management buy-injuhtkonna sisseost
17
buy-out managment buy-out, leveraged buy-outjuhtkonna väljaost, võimendusega väljaost
18
cap tableinvestorite tabel
19
capital contributionkapitali sissemakse
20
capital distributionkapitali väljamakse
21
capital gainkapitalitulu
22
carried interest(fondijuhi) edukustasu
23
catch-up(edukustasu) tasandusmakse
24
clawback(edukustasu) tagasimakse
25
closing (fund)(tehingu) lõpuleviimine, (fondi) lukku löömine
26
co-working spaceühiskontor
27
coachingarengunõustamine
28
commitment, capital commitment, investor commitmentinvesteerimiskohustus
29
cornerstone investorankurinvestor
30
corporate governanceühingujuhtimine
31
corporate VCstarteegiline riskikapital
32
cumulative distributionkogu väljamakstud kapital
33
deal sourcinginvesteerimisvõimaluste otsing
34
deal-flowinvesteerimisvõimaluste voog
35
deed of adherenceliitmisleping
36
demergerjagunemine
37
dilutionlahjendamine
38
distressed assetsprobleemsed varad
39
distribution waterfall, distribution cascadeväljamaksete kaskaad
40
divestmentmüük
41
down roundallahindlusvoor
42
drag-along rightväljaostuõigus
43
drawdown, capital call(fondi) sissemakse, sissemakse kutse
44
dry powderlaskemoon
45
due diligence (vendor, financial, legal, technical)
(müüja poole, finants-, õiguslik, tehniline) tehingueelne audit
46
ecosystemökosüsteem
47
endowmentsihtkapital
48
entrepreneur in residencerändettevõtja
49
equalisation interesttasandusintress
50
escrow agenthoiuagent
51
escrow agreementhoiuleping
52
ESG (Environmental Social Governance)vastutustundlik (ettevõtlus), vastutustundlikkuse raport
53
exit, exit strategy(investeeringust) väljumine, väljumisstrateegia
54
family officeperefond
55
feeder fundinvestorfond
56
financial covenantfinantsnäitajatega seotud kohustus
57
fit & propersobivus(menetlus)
58
follow-on investmentjätkuinvesteering
59
full ratchettasandusemissioon
60
fund administratorfondi administraator
61
fund maturityfondi tähtaeg
62
fundraisingkapitali kaasamine
63
general partnertäisosanik
64
hackathonarenduspäev
65
hard cap(fondi mahu) ülempiir
66
hedge fund, alternative fundalternatiivfond
67
holding periodinvesteeringu kestus
68
hurdle rate(tootlus)latt
69
incubation (company), incubator(ettevõtte) haudumine, haudejaam
70
institutional investorinstitutsionaalne investor
71
integrity guidelineseetikakoodeks
72
Internal Rate of Returnsisemine tulumäär
73
investment directorinvesteeringute juht
74
investment vehicleinvesteerimiskeha
75
J-curveJ-kõver
76
keyman (clause)võtmeisik, võtmeisiku tingimus
77
lead investorjuhtinvestor
78
leveragefinantsvõimendus
79
limited partnerusaldusosanik
80
Limited Partnership Agreementusaldusühingu ühinguleping
81
liquidation preferenceeelisjaotis
82
liquidity eventlikviidseks muutumine
83
lock-up period(aktsiate) müügikeelu periood
84
mezzaninemezzanine (Kalmer?)
85
mid-market investorkeskmikinvestor
86
minimum viable product (MVP)miinimumnõuetele vastav toode
87
monetizerahaks tegema
88
money multiplerahakordaja
89
Net Asset Valuevara puhasväärtus
90
party roundpeovoor
91
pipeline, sales pipeline(invsteeringute) toru, müügitoru, "mis sul torus on"
92
pitchpakkumiskõne
93
pivotkursimuutus
94
placement agentpakkumisagent
95
pre-money valuation, post-money valuationtehingueelne väärtus, tehingujärgne väärtus
96
pre-seed phaseäriidee faas
97
private debtmittekaubeldav võlakiri
98
private equityerakapital
99
private placement (memorandum)suunatud pakkumine, suunatud pakkumise prospekt
100
quartile ranking, top quartilenelikjaotus, tipuveerandik / esimene veerandik