ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZAA
1
Contact for booking/Liên hệ booking:
Mr. Bình - 0908.022.890 or Ms. Tâm - 0933.622.135
Mail: hi@buithanhbinh.com or tamptm@mediazcorp.com

*** NET price
*** 8% VAT fee (for invoice) is not included / Nếu muốn xuất hoá đơn + 8% VAT

*** Bảng giá áp dụng từ 20/04/2022
*** Valid from 01/07/2022
2
3
STTTên/ Page NameLink URLLike/ FollowsPost nội dung

(Caption + Picture + Hashtag)
Link pin comment
Post nội dung kèm cam kết KPI

(Caption + Picture + Hashtag)
Link pin comment
Post nội dung
(Caption + Video MediaZ phụ trách)
VND
ADD ONPin Top / week
(Do not pin top for several weeks, applied for post booked on pages only.
/ Không pin top liên tục, chỉ áp dụng với post book đã book trên page)
Book Cover Photo / week
(Do not book the cover for several weeks, drawing price is not included
/Không đặt liên tục,giá chưa bao gồm vẽ ảnh)
- Character Creating/Sáng tạo nhân vật
- Copyright/ Bản quyền nhân vật
Add on KPI / thêm KPI
( Like + Share + Comment)
4
1Truyện Cổ Remixhttps://www.facebook.com/TruyenCoRemix/1.900.37320.000.000
More picture/ Thêm ảnh: 5.000.000 / ảnh
KPI: 7K Interaction
30.000.000
KPI: 17K Interaction
Từ 50.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
Thêm link trên caption: 3.000.00012,000,00023,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
5
2Thăng Fly Comichttps://www.facebook.com/thangfly/1.400.00030.000.000
More picture/Thêm ảnh: 5.000.000 / picture
KPI: 7K Interaction
45.000.000
KPI: 17K Interaction
Từ 50.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
Thêm link trên caption: 3.000.00017,000,00030,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
6
3Lạthttps://www.facebook.com/latcollection/1.013.01118.000.000
More picture/ ảnh: 5.000.000 / ảnh
KPI: 7K Interaction
25.000.000
KPI: 17K Interaction
Từ 40.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
- Thêm link trên caption: 2.000.000
- Tặng 1 post story FB (24h)
- Post instagram: 2.000.000
https://www.instagram.com/latcollection/
12,000,00018,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
7
4Chuyện Chàng Tomhttps://www.facebook.com/ChuyenChangTom/854.57414.000.000
More picture/ Thêm ảnh: 5.000.000 / ảnh
KPI: 5K Interaction
20.000.000
KPI: 10K Interaction
Từ 35.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
- Tặng 1 post story FB (24h)
- Post instagram + 2.000.000
https://www.instagram.com/chuyenchangtom/
12,000,00017,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
8
5Anbeckshttps://www.facebook.com/anbecks265.72935.000.000
More picture/Thêm ảnh: 5.000.000 / picture
KPI: 10K Interaction
55.000.000
KPI: 17K Interaction
Từ 60.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
Thêm link trên caption: 3.000.00020.000.00035.000.000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
9
6V.A.C Comichttps://www.facebook.com/vaccomic/492.1517.000.000
More picture/ Thêm ảnh: 3.000.000 / ảnh
KPI: 2K Interaction
12.000.000
KPI: 5K Interaction
Từ 30.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
- Tặng 1 post story FB (24h)
- Post instagram + 2.000.000
https://www.instagram.com/vaccomic/
12,000,00014,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
10
7Nekoemonhttps://www.facebook.com/nekoemonking/316.3496.000.000
More picture/Thêm ảnh: 3.000.000 / ảnh
KPI: 2K Interaction
10.000.000
KPI: 5K Interaction
Từ 30.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
- Tặng 1 post story FB (24h)
- Post instagram + 500.000
https://www.instagram.com/nekoemonking/
12,000,00014,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
11
8Chung Cư Cũhttps://www.facebook.com/chungcucuofficial/508.82012.000.000
More picture/Thêm ảnh: 3.000.000 / ảnh
KPI: 5K Interaction
18.000.000
KPI: 10K Interaction
Từ 35.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
- Tặng 1 post story FB (24h)
- Post instagram + 2.000.000
https://www.instagram.com/chungcucuofficial/
7,000,0007,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
12
9Meowbizhttps://www.facebook.com/meowbiz/139.6046.000.000
More picture/Thêm ảnh: 3.000.000 / ảnh
KPI: 2K Interaction
10.000.000
KPI: 5K Interaction
Từ 30.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
- Tặng 1 post story FB (24h)
- Post instagram + 1.000.000
https://www.instagram.com/meow.biz/
6,000,0006,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
13
10Putapihttps://www.facebook.com/putapi/138.6186.000.000
More picture/Thêm ảnh: 3.000.000 / ảnh
KPI: 2K Interaction
10.000.000
KPI: 5K Interaction
Từ 30.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
- Tặng 1 post story FB (24h)
- Post instagram + 1.000.000
https://www.instagram.com/putapi.comic/
6,000,0006,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
14
11Cậu Vàng Lil Yellowhttps://www.facebook.com/CauVang.LilYellow/23.9028.000.000
More picture/Thêm ảnh: 3.000.000 / ảnh
KPI: 5K Interaction
14.000.000
KPI: 10K Interaction
Từ 35.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
-7.000.0007.000.000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
15
12Con Ma FAhttps://www.facebook.com/conmaconma548.93312.000.000
More picture/ Thêm ảnh: 5.000.000 / ảnh
KPI: 5K Interaction
20.000.000
KPI: 10K Interaction
Từ 35.000.000 tùy S.O.W
KPI : 100k Views
-12.000.00014,000,000Deal/ Thỏa ThuậnDeal/ Thỏa Thuận
16
NOTE
- Nội dung post bao gồm: ảnh vẽ + caption + tối đa 3 hashtag. Link pin comment, hỗ trợ tối đa 2 link
- Tiến trình các bước: idea (2 idea) - sketch (bản phác, hỗ trợ chỉnh sửa tối đa 3 lần) - bản màu (hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần về text và màu nền) - Final đặt lịch.
- Thời gian hoàn thành: từ 3 - 7 ngày, nhanh chậm phụ thuộc vào feedback của khách.
- Idea (chỉnh sửa tối đa 3 lần), thanh toán 30% giá trị HĐ trong trường hợp huỷ job.
- Sketch bản phác (chỉnh sửa tối đa 3 lần), thanh toán 70% giá trị HĐ trong trường hợp huỷ job.
- Thay đổi brief, thanh toán 50% giá trị post.
Insight các page Comic & Social Page
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100