Deltakarliste til IT-forum haustsamling 2016 : Offentleg liste