ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
סיכום שנת 2017 בשקוף
(מאה ימים של שקיפות וקרן התחקירים העצמאית)
2
3
4
לצפייה בתקציב השנה הנוכחית המתעדכן בזמן אמת
5
תקציב
6
מאה ימים של שקיפות - סיכוםמבט-על לסיכום הכנסות והוצאות במיזם
7
מאה ימים של שקיפות - פירוט הוצאותפירוט כל ההוצאות של המיזם
8
קרן התחקירים - סיכוםמבט על לסיכום הכנסות והוצאות במיזם
9
קרן התחקירים - פירוט הוצאותפירוט כל ההוצאות של המיזם
10
עמותת שקוף - פירוט הוצאותפירוט כל ההוצאות של העמותה המשותפות לשני המיזמים (חלוקה 50/50)
11
עמותת שקוף - פירוט הוצאות שכרפירוט הוצאות השכר
12
13
14
מה הכסף שלכם עשה בפועל - הניוזלטרים התקופתיים מפרטים חלק נרחב מהפעילות השוטפת שלנו
15
עדכוני מאה ימים של שקיפותעדכוני קרן התחקירים
16
אוקטובר 2016מרץ 2017
17
ינואר 2017יולי 2017
18
פברואר 2017אוקטובר 2017
19
אפריל 2017נובמבר 2017
20
מאי 2017ינואר 2018
21
אוגוסט 2017מרץ 2018
22
ספטמבר 2017
23
דצמבר 2017
24
מרץ 2018
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100