Invest Atlanta Participating Lenders
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Active Participating Lenders*Phone NumberAtlanta Affordable Homeownership Program (AAHOP)ATL Home Renovation AdvantageHOME Atlanta 4.0HFA PreferredIntown Mortgage Assistance Program (IMAP)Vine City Renaissance Initiative (VCRI)
2
Academy Mortgage
3
Scott Chapman678-770-8743YNYYYY
4
Raymond Cottrell404-796-9048YNYYYY
5
Erik Miller404-924-4179YNYYYY
6
Keith Pratley404-796-8181YNYYYY
7
Ameris Bank
8
Tony Birch770-923-3101YNYYYY
9
Spenser Corley770-423-3089YNYYYY
10
Joe Hunter404-245-0833YNYYYY
11
Lori Medley770-361-0158YNYYYY
12
Sebastian Riveros770-499-2815YNYYYY
13
Becky Settles404-384-3009YNYYYY
14
American Eagle Mortgage Co.
15
Wanda Cruz770-654-6694YYYYYY
16
Janice Donohue404-281-0534YYYYYY
17
Kelly Dover678-283-1200YYYYYY
18
Lashonte Harris 918-850-9553YYYYYY
19
Paty Robertson678-614-0618YYYYYY
20
Bank of America
21
Jean Andersen678-206-7274YNNNNY
22
Jennifer Webster470-445-1293YNNNNY
23
Bank of the Ozarks
24
Joann Smith404-587-0672YNNNNY
25
BankSouth Mortgage
26
Brandon Byrd404-915-8252YNYYYY
27
Joy Brown770-827-6746YNYYYY
28
Michele Hipps 404-680-1400YNYYYY
29
Kristy Ragsdale770-652-4727YNYYYY
30
Jason Randall 404-433-8977YNYYYY
31
Shawn Stufflebeam678-458-2316YNYYYY
32
Micole Sudduth (TOP PRODUCER - MARCH 2018)
770-374-1847YNYYYY
33
Tim Sudduth770-317-4642YNYYYY
34
Alex Williams678-229-8058YNYYYY
35
Benchmark Mortgage
36
Susan Pryor678-578-4843YYYYYY
37
BrandMortgage
38
Kristel Caniquitte404-925-2825YNYYYY
39
Ryan Lyng770-895-8428YNYYYY
40
Stephen Moreno912-638-3005YNYYYY
41
Sitina Mulat770-963-3044YNYYYY
42
Linda Stratton770-623-4175YNYYYY
43
Val Thompson678-226-7586YNYYYY
44
CalCon Mutual Mortgage
45
Ashleigh Gregory678-248-6200YYYYYY
46
Bonnie Stewart (2017 PLATINUM TOP PRODUCER)
678-248-3685YYYYYY
47
Castle & Cooke Mortgage
48
Russell Elam (2017 GOLD TOP PRODUCER)678-582-8970YYYYYY
49
Certainty Home Loans
50
Alison Eloquin404-895-7203YNYYYY
51
John Macauley678-697-8521YNYYYY
52
Michael McCollum 678-690-8410YNYYYY
53
Kim Witte404-906-4553YNYYYY
54
Diamond Residential Mortgage Corporation
55
Sheryl Crawford 404-694-5053NNYYNN
56
Tiffany Washington470-244-6308NNYYNN
57
First Community Mortgage
58
David Williams 678-300-5305YNYYYY
59
Loan Depot
60
Eric Couben770-651-1995YNYYYY
61
Tom Cullen 404-797-3922YNYYYY
62
Kelly Garanzuay770-651-1993YNYYYY
63
LaTonya Harper678-221-2871YNYYYY
64
Reginald Masters678-938-7932YNYYYY
65
Fleda Paul770-651-1997YNYYYY
66
Eric Pepper404-630-3028YNYYYY
67
Jeff Potenza404-513-5912YNYYYY
68
Deanna Turner678-221-2810YNYYYY
69
Damoris Williams678-632-1750YNYYYY
70
Pacific Union Financial
71
Ryan Baker770-310-8352YNYYYY
72
Eric Bond 478-338-1765YNYYYY
73
PNC Mortgage
74
Don Melville404-877-5847YNNNNY
75
Prime Lending
76
Janice Beck770-823-8690YYYYYY
77
Natasha Bush (2017 SILVER TOP PRODUCER)
770-241-5029YYYYYY
78
Andrew Hickman404-454-9995YYYYYY
79
Peter Knap404-276-4268YYYYYY
80
Prime Mortgage Lending
81
Christopher Stewart678-568-4568YYYYYY
82
RBC Bank
83
Reggie Bullock919-206-1136YNNNNY
84
Silverton Mortgage Specialists, Inc.
85
Lisa Armstead678-615-5226YNYYYY
86
Sherief Bogdady678-749-0360YNYYYY
87
Mark Craig678-626-0318YNYYYY
88
Mark Crump678-789-9227YNYYYY
89
Chantel Demolle310-927-8879YNYYYY
90
Danielle Dolinky470-303-7375YNYYYY
91
Jerry Elinger404-510-3469YNYYYY
92
Carrie Evans 404-812-3800YNYYYY
93
Kevin Funderburk404-450-2514YNYYYY
94
Alison Jervis678-516-7013YNYYYY
95
Emily Naman470-572-8113YNYYYY
96
Aldwin Parks706-469-7874YNYYYY
97
Carrie Powers 404-812-3800YNYYYY
98
Robert Scholl (TOP PRODDUCER - MARCH 2018)
770-262-1295YNYYYY
99
Bernie Soto404-791-5995YNYYYY
100
Patty Williamson770-654-1130YNYYYY
Loading...
 
 
 
Participating Lenders
 
 
Main menu