การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Fast Line Follower Contest 2018) (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน