รายชื่อที่ยืนยันแล้ว หลักสูตรระบบเอ็น จี วี และผู้ตรวจสอบระบบ เอ็น จี วี : วันที่ 5-9 พ.ย. 2561