שקוף - תקציב 2019 - דין וחשבון מלא לתומכים ולתומכות