BS - prijatí a neprijatí žiaci 2019 : Zoznam neprijatých žiakov - nevyhoveli kritériám