BS - prijatí a neprijatí žiaci 2019 : Zoznam prijatých žiakov