WWSIS operacje dodawania/odejmowania (Odpowiedzi) : punkty