Báo cáo thu chi chuyến đi Yên Bái 9-2017.xlsx : Thu chi từ thiện chuyến Yên Bái