Rezultati ankete o korišćenju linije 28 i posledicama njenog ukidanja : Podaci