BG - Prijatí a neprijatí žiaci 2018 : Zoznam neprijatých žiakov - nevyhoveli kritériám