ผลงาน หลักสูตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 : ผลงาน