17 ŞUBAT 2019 GÖLDOSK İLE GÜLKÖY-KAPLANLI YÜRÜYÜŞÜ (Yanıtlar) : Sayfa2