Obec Veľké Držkovce - Povinné zverejňovanie 2019 : Zmluvy