Wyniki Olimpiady Numerologicznej ''Wibracja'' : Arkusz1