ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კალებელის იმპორტი - 20007- 2017 : 1ფურცელი