קידום אתרים אורגני מחקר למגמת מחשבים עבודת כיתה יא, : גיליון1