Kopi av Resultat suppleringsvalg i NHHS H2019 : Valgresultat