Kopia av Anmälan Decemberduellen (Svar) : Formulärsvar 1