שקוף - תקציב 2017 - דין וחשבון מלא לתומכים ולתומכות