Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου, Ιούνιος 2021 : Πρόγραμμα