რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი : ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი