ทะเบียนผู้ใช้บริการ G Suite และ OFFICE365 [V.2] (การตอบกลับ)