Стан проходження заяв про видачу/переоформлення сертифікатів про акредитацію : 2018 рік