ОУ "Г. С. Раковски" с. Ново село : Свободни места за ученици