8GY - Prijatí žiaci 2019 : Zoznam neprijatých žiakov - vyhoveli na PS