8GY - Prijatí žiaci 2019 : Zoznam prijatých žiakov