4GY - Prijatí a neprijatí 2019 : neprijatí pre nedostatok miesta - vyhoveli na PS