Startordning web Varbergsklassen 2019 : Orkanen(5)