Startordning web Varbergsklassen 2019 : Tromben(4)