רשימת רופאים ומרפאות - רסטילן קיס - רסטילן ישראל : מרכז