שקוף - תקציב 2018 - דין וחשבון מלא לתומכים ולתומכות