Rzut PC-em WARSZAWA 2018 (Odpowiedzi) : Liczba odpowiedzi: 1