63 การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา รุ่นที่ 63 นครพนม : รายชื่อผู้สมัคร