84 - GPC U13_otevreny, 17-2-2018 Brno : Klimkovice players