Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου, Ιανουάριος 2020 : Πρόγραμμα