รายชื่อผู้เข้าร่วมการแนะนำการแข่งขันงานฮีโน่ ทีเอส ประจำปี 2561 สำหรับฝ่ายบริการ (เฉพาะผู้ที่ส่งใบสมัครแล้ว) : วันที่ 21 พ.ย. 61 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฮีโน่บางไทร