Butterfly og crawl 18.10.2018 (Svar) : Skjemasvar 1