Dotazník pre kandidátov do europarlamentu : Odpovede