valikkursuste nimekiri muutub ja täieneb igal aastal : valikkursused