2019_keskarit_pisteytys_perustaulukko.xlsx : Ranking