שקוף - תקציב 2021 - דין וחשבון מלא לתומכים ולתומכות